Teksti suurus:
A A A

Maleva pealik

Nimi: Kaido Lusik
Auaste: major
Ametikoht: maleva pealik
Struktuuriüksus: Valgamaa malev
Telefon: 717 9401
Lühinumber: 59401
E-post: kaido.lusikkaitseliit.ee
 
Elulookirjeldus (CV)
 
Sündinud: 14. september 1972
 
Haridus:
1991 – Kehtna Sovhoostehnikum, Maaparandustööde mehhaniseerimine
1994 – Kaitseväe Lahingukool, Jalaväe kaadriallohvitseride kursus
1995 – Soome Maakaitsekool, kaadriallohvitseride instruktorikursus, õhutõrje
1996 – KJPS Ohvitseride Kursus (ekstern)
2001 – Soome Maakaitsekool, suurtükivägi
2007 – KVÜÕA,  Nooremstaabiohvitseride ja pataljoni  kursus (NSOK)
2011 - Tartu Ülikool, sporditeaduste bakalaureus
2014 – Kindral Jonas Žemaitis Militaar Akadeemia (Leedus), Brigaadi staabiohvitseri  kursus  (BSOK)
 
Täiendharidus:
1996 -  Missioonieelne väljaõpe (Taani)
1998 – 120 mm miinipilduja väljaõpe
2003 – 155mm haubitsa FH 70 väljaõpe
2004 – KVÜÕA, Raadiojaama „ Harris“ väljaõpe
2006 – KVÜÕA, Inglise keele keskastme intensiivkursus
2012 -  Missioonieelne väljaõpe
2012 – KVLogK, rahvusvaheliste sõjaliste operatsioonide eelne meditsiinikursus
2012 – KVLOgK  MedVÕK, Välismissiooni meditsiinikursus isikkoosseisule
2014 - KVÜÕA, Inglise keele kesktaseme kirjutamise e-kursus (B1+)
2015 – Finnish Defence Forses International Centre, ÜRO vaatlejakursus
 
Teenistuskäik:
1993 – 1994 Ajateenistus
1993 – 1994 Üksik-Vahipataljon, rühmavanem
1994 – 1995  Ohvitseride ettevalmistus- ja täiendkursuste õppekompanii, veebel
1995 – 1997 KJ Väljaõppekeskus, kompaniiülem - õppejõud
1997 – 1997 SFOR missioon Bosnia & Hertsogovina , rühmaülema abi, rühmaülem
1997 – 1998 KVÜÕA, suurtükiväetaktika õppejõud
1998 – 2001 KVÜÕA, välisõppur
2001 – 2007 KVÜÕA, põhikursuse ülem  - õppejõud
2007 – 2009 KVÜÕA, laskeväljaõppe lektor-grupiülem
2009 -  2010 KVÜÕA, suurtükiväe lektor
2010 – 2011 KVPS, Peastaabi ülema käsundusohvitser
2012 – 2012 Sõjaline missioon AFG vabariigis
2012 – 2015 KVPS J3, vanemstaabiohvitser
2015 – 2016 UNTSO missioon- Iisrael, Süüria
2016 – 2017 Kaitseliidu Valgamaa maleva staabiülem
2017 - … Kaitseliidu Valgamaa maleva pealik
 
Auastmed:
1994 nooremveebel
1995 veebel
1996 lipnik
1997 nooremleitnant
2001 leitnant
2004 kapten
2012 major

Autasud:
Kaitseliidu teenetemedal eriklass
Kaitseväe eeskujuliku teenistuse rist
Mälestusmedal „10 aastat taastatud kaitseväge“
Rahvusvahelistes sõjalistes operatsioonides osalenu medal
NATO medal (the Non-Article 5 NATO Medal)
UNTSO  vaatleja medal
 
Keeled: eesti, soome, inglise, vene
 
Perekonnaseis: abielus, üks tütar, üks poeg