Teksti suurus:
A A A

Liikmemaks

Alates 2005 aastast, on Kaitseliidu Keskjuhatuse poolt kehtestatud Kaitseliidu sisseastumis- ja liikmemaks. Sisseastumis- ja liikmemaksudena laekunud raha antakse maleva juhatuse kasutusse omatulude eelarvesse ja selle kasutamise otsustab ainult maleva juhatus.

Maleva juhatus on otsustanud, et laekunud rahad jäävad üksikkompaniide juhatuste kasutada.

Liikmemaksude tasumise konto: EE461010022002422007 SEB PANK

Konto omanik: Kaitseliit
viitenumber 62020100148

Ülekande selgitusse märkida: Isiku ees- ja perekonnanimi Valgamaa Malev ......... malevkond/üksikkompanii/üksikrühm ILVES. Liikmemaks 12 EUR