Teksti suurus:
A A A

Liikmemaks

Alates 2005 aastast, on Kaitseliidu Keskjuhatuse poolt kehtestatud Kaitseliidu sisseastumis- ja liikmemaks. Sisseastumis- ja liikmemaksudena laekunud raha antakse maleva juhatuse kasutusse omatulude eelarvesse ja selle kasutamise otsustab ainult maleva juhatus.

Maleva juhatus on otsustanud, et laekunud rahad jäävad üksikkompaniide juhatuste kasutada.
  • Liikmemaks on Kaitseliidu liikme poolt kohustuslikus korras kalendriaastas tasutav solidaarsusmaks Kaitseliitu kuulumise eest.
  • Tegev- või toetajaliige peab liikmemaksu tasuma, vastavalt talle määratud määras, jooksva aasta eest mitte hiljem kui 31. märtsiks.
  • Liikmemaksust vabastamise otsustab allüksuse juhatus.
  • Liikmemaksu võib kasutada vastavalt Kaitseliidu keskjuhatuse poolt kinnitatud riigieelarvevälise tulu kasutamise korrale ning allüksuse üldkoosoleku või allüksuse esindajatekogu poolt kinnitatud allüksuse omatulu eelarvele või allüksuse juhatuse otsusega.
Liikmemaksude tasumise konto: EE461010022002422007 SEB PANK

Konto omanik: Kaitseliit
viitenumber 62020100148

Ülekande selgitusse märkida: Isiku ees- ja perekonnanimi Valgamaa Malev ......... malevkond/üksikkompanii/üksikrühm ILVES. 


Liikmemaks 12 EUR