Teksti suurus:
A A A

Aasta kaitseliitlane on Hannes Vanatoa ja aasta naiskodukaitsja Riina Rääk

30.11.2017
18. novembril oli Otepää Kultuurikeskuses näha rohkem mundrikandjaid kui muidu – kaitseliit ja naiskodukaitse pidas pidu. Tunnustati paremaid kaitseliitlasi ja naiskodukaitsjaid ning kuulutati välja aasta kaitseliitlane ja aasta naiskodukaitsja.
Kaitseliidu 99. ja Naiskodukaitse Valga Ringkonna taasasutamise 23. aastapäeva oli Otepää Kultuurikeskusesse kogunenud tähistama terve saalitäid tublisid kaitseliitlasi ja naiskodukaitsjaid. Valgamaa Kaitseliidu Maleva pealik Kaido Lusik ja Naiskodukaitse Valgamaa Ringkonna esinaine Mari Mõttus tänasid ja tunnustasid tublisid kodukaitsjaid. Kõigi ees andsid vande uued kaitseliitlased ja naiskodukaitsjad.

Otepää vallavolikogu esimees Jaanus Barkala andis üle vallavalitsuse tänukirjad tublidele valla kaitseliitlastele Aleksander Mõttusele, Taavi Sepale ja  Esmar Naruskile. Valga maavanema tänukirja pälvisid Eve Mahhov, Ülle Säinas, Aet Arula, Heili Mets, Hannes Vanatoa, Sigrit Säinas, Tõnu Vahtra, Erki Vessin, Rasmus Onkel ja  Sander Ööbik.

Tänuõhtu kulminatsiooniks kujunes hetk, kui kuulutati välja aasta kaitseliitlane ja naiskodukaitsja. Aasta kaitseliitlaseks sai Otepää Üksikkompanii tegevliige Hannes Vanatoa ja naiskodukaitsjaks Valga jaoskonna liige Riina Rääk.

Hannes Vanatoad võib tuua eeskujuks kõikidele kaitseliitlastele. Ta suudab  oma igapäevaste tööde ja pere kõrvalt võtta aktiivselt osa Kaitseliidu väljaõppest, olles samas ka noorkotkastele pealikuks. Hannest saab pidada sihikindlaks ja ausaks töömeheks, kes näitab üles entusiasmi erinevate ideede algatajana ja nende realiseerijana.

 

Otepää volikogu esimees Jaanus Barkala märkis, et otsus valida Hannes Vanatoa aasta kaitseliitlaseks oli õige valik. „Tunnen Hannest juba taasiseseisvunud vabariigi algusaastaist. Kauaaegse kaitseliitlasena on ta olnud alati väga kohusetundlik ja hoolas ning alati positiivselt meelestatud. Kui paljud otsivad põhjuseid miks üritustel mitte osaleda siis Hannes leiab alati võimaluse, et ühistesse ettevõtmistesse panustada,“ ütles Jaanus Barkala. „Tegemist on mehega kes on alati kohal kui teda vajatakse, olenemata ilmast või kellaajast. Relvavendadega läbikäimises hea kamraad samuti ka suurepärane noortejuht. Igatahes väga hea ja õige valik aasta kaitseliitlaseks.“

Riina Rääk on olnud aktiivne naiskodukaitse liige kogu oma organisatsiooni kuulumise aja. Riina läbis edukalt välikoka kursused ja nüüd on Valga jaoskonnal oma välikokk. Ta on otsusekindel, sõnapidaja ja julge kaaslane. Lisaks toitlustamisele on ta ka aktiivne korraldaja ja ka kaasalööja kõigil võimalikel üritustel. Ta on silmapaistvalt positiivse ja rõõmsa suhtlejana kutsub ka kaaslasi üritustel osalema.

Malevapealik Kaido Lusik algatas tänuõhtul uue traditsiooni – peoõhtu tordi lõikasid mõõgaga lahti aasta kaitseliitlane Hannes Vanatoa ja aasta naiskodukaitsja Riina Rääk.

Õhtut juhtis kaitseliitlane näitleja Raivo E. Tamm, esines Otepää ansambel „Malk“. Jalga sai keerutada ansambli „Projekt“ saatel.

 

Kaitseliidu ja naiskodukaitse tunnustus:
Malevapealiku tänukirja kohusetundliku tegevuse eest Kaitseliidu Valgamaa malevas pälvisid: Enno Kase, Paul Salumaa, Ain Kornel, Andres Hermaste, Mati Loog, Aare Mandel, Toomas Palu, Aare Õispuu, Krista Roio.

Kaitseliidu meene aktiivse tegevuse eest Kaitseliidus ja maleva eduka esindamise eest said Sander Ööbik, Villu Virnas, Rauno Rätsepp, Siim Rohumets.

Kaitseliidu hinnaline kingitus aktiivse tegevuse ja maleva eduka esindamise eest  said Sulev Kõiv, Kertu Taldrik, Imre Õim, Aili Popp.

Kaitseliidu meene Lõuna MKR õppusel Sibul 2017 eduka osalemise eest said Anti Altement, Egrit Adusson, Timo Teder, Toomas Vihermäe, Kalmer Kingo, Marek Margusonov, Kristjan Augva, Kaidar Kingo, Alvar Haljasmets, Pärt Kuvvas, Ülle Säinas, Jaanis Veskimets, Margus Laas, Hannes Vanatoa, Asta Tsirp, Kalle Soovares, Ivar Kais, Ingo Burenko, Sander Kõivuste, Margus Gaver, Andrus Kask, Hannes Park, Siim-Henry Pihelgas, Alari Kais, Kauri Heidrits, Andry Tutk, Rando Ojasalu, Martin Mäerand.

Kaitseliidu ülema tänukiri anti  Lilian Leetsile ja  Rainer Leesmaale. Kaitseliidu Valgamaa maleva teeneteristi eriklassi said Hilma Karu, Mirjam Nurmla; Kaitseliidu Valgamaa maleva teeneteristi I klassi aumärgi sai Voldemar Tilga. Kaitseliidu Valgamaa maleva teeneteristi II klassi aumärk anti Robert Kõvaskile. Kaitseliidu Teenetemedal II klassi aumärgi pälvis  Adam Alliksaar.

Naiskodukaitse poolt said Liiliaristi V klassi aumärgi Inga Kotkamäe ja Geiri Sperling.Naiskodukaitse Keskjuhatuse tänukiri anti Krista Roiole,  naiskodukaitse Valga Ringkonna tänukirja pälvisid Katrin Karus, Tiiu Kannes ja Margit Kolju. Naiskodukaitse Valga ringkonna meene anti Katrin Kubjale, Marje Ojale,  Kristina Siimannile ja Tiina Lallile.

Artikkel ja pildid: Monika Otrokova

 
Pildimeenutus: